Page 10 - Sigorta ve Finans 27
P. 10

2021’den


           umutluyuz.

            Büyümeye


              devam

            edeceğiz.     Planlı bir şekilde şubelerimizi birleştirmeye gittik, Yeni- 2021’in 2020’ye nazaran daha iyi bir yıl olacağını düşünü-
     kent ve Ortaköy Şubelerimizi birleştirdik. Birleşmelerde yorum. Koronavirüs salgını ilk çıktığı zamanlarda insan-
     de işten çıkarma yapmadık. Aksine, 2020 yılı başından ların sertifikalarla gezeceği yönünde bir takım öngörüler
     bugüne kadar istihdam ettiğimiz toplam 24 personel ile vardı. Aşıların yapılmaya başlanması ile birlikte ekono-
     kadromuzu güçlendirdik ve toplam 126 çalışan sayısına minin canlanmaya başlayacağı bir döneme gireceğimizi
     ulaştık.                       düşünüyoruz. Özellikle de Şeker bayramı ile birlikte tu-
                                rizmin de ivme kazanacağını öngörüyoruz. Hükümetimi-
     2016 yılında kurulmuş bir bankayız. Gösterdiğimiz geli- zin özel sektörün önünü açacak kararları biran önce üret-
     şim ve büyüme ile 2019 yılı vergi rekortmenleri listesinde mesini bekliyoruz. Ekonomimiz büyürken doğal olarak
     34. sıraya çıkmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu sene bankacılık sektörümüz ve Albank’ta büyümeye devam
     daha üstlerde bir yerlerde olacağız.         edecek. Ulaşılacak hedefleri olan kurum ve kişiler olarak
                                bizim sektörden daha hızlı büyüme stratejimiz de elbette
     “2021’den umutluyuz. Büyümeye devam edece-      devam edecektir.
     ğiz.”
      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15