Page 15 - Sigorta_Finans_Sayı_28_09052021.indd
P. 15

-  Sağlık, Hastalık ve Ferdi Kaza
                                 •  R.L.Egemen Co. Ltd olarak ilkelerimiz olan TA-
                                 RAFSIZLIK, GÜVEN, MESLEKİ EHLİYET, ve SIR SAKLA-
                                 MA’ dan asla ödün vermeden yolumuza devam edi-
                                 yoruz.


                                 3.  Hasar yönetim sistemi yazılımını devreye
                                 aldınız. Sistem hakkında ne söylemek istesiniz?
                                 Sigorta Sektörünün bu yazılıma uyum sağlama
                                 süreci nasıl oldu?

                                 Her şirketin dosyalarının durumunu öğrenebilmesi,
                                 prosedür trafiğinin sorunsuz ve hızlı ilerlemesi için
                                 EGİS (Egemen İşletim Sistemi) devreye aldık. İhtiyaç-
                                 lara bağlı olarak sistemin 2. Versiyonunuda devreye
                                 aldıktan sonra Sigorta Şirketleri ve acenteler kendi
                                 hasarlarını hatta kendi dosyaları ile ilgili grafiklerini
                                 görebilmektedir. Şu anki mevcut sistemimiz müşte-
                                 riye sms göndermekle başlıyor, evrak takibi, uzman
                                 kadromuz ile yerinde inceleme, araştırma ve rapor-
                                 lama, oto branşı için ise parça tedariği hizmeti yap-
                                 maktadır. EGİS’teki tüm veri giriş ve çıkışları gizlilik
                                 sözleşmesi altında koruma altına alınmıştır.
                                 Sigorta Sektörü EGİS’e (Egemen İşletim Sistemi)
                                 uyum sağlaması çok hızlı ve çok güzel dönüşlerle
                                 oldu. Gelen talepler doğrultusunda EGİS (Egemen İş-
                                 letim Sistemi) mobil uygulama ve sistem geliştirme
                                 işlemlerini hızla devam ettirmekteyiz.


                                 4.  Sigorta eksperliği alanında kariyer yapmak
                                 isteyen gençlerimize tavsiyeleriniz nedir?

                                 Sigorta eksperliği günümüzde oldukça geniş bir iş
                                 alanıdır. Sigorta eksperinin görevleri oluşan hasar-
                                 ların nedenlerini bulmak, hasarı ve ödenecek tazmi-
                                 natın kapsamında olup olmadığının tespitini yapmak
                                 ve konu hakkında detaylı inceleme yapmaktır. Bu
                                 bağlamda sigorta eksperi olacak kişilerin piyasaya ve
                                 sigorta teminatlarına hakim olması gerekir. Sigorta
                                 eksperleri hizmet verirken ülkeyi tanıyan, bu ülkede
                                 yaşayan kişiler olması gerekir. Sigorta eksperliği kari-
                                 yerini düşünen gençlere tavsiyem, seçecekleri branş-
                                 lar üzerinde iyi bir bilgi birikimi yapmalarıdır.

                                 5.  Sigorta&Finans Dergisi aracılığı ile Sigorta
                                 sektörüne ve müşterilerinize iletmek istediğin
                                 mesaj nedir?

                                 Sizin aracılığınız ile müşterilerimize tavsiyemiz sigor-
                                 ta yaptırırken tam olarak poliçesi teminat altına al-
                                 mak istedikleri riskleri iyi belirlemeleri ve sigorta po-
                                 liçelerinin bu riskleri teminat altına aldığından emin
                                 olmalarıdır. Covid-19 döneminden geçerken sigorta
                                 yaptırmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son
                                 olarak Sigorta kişinin güvencesidir.

                                                        13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20