Page 5 - Sigorta ve Finans 27
P. 5

İÇİN DEKİLER                                      Contents       23            başlamak istiyorum ARTIK  33            1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri

                   2021 Yılında sektoru
                                             ÖYAK’a plaket
                    neler bekliyor?
                                              taktimi
                    Yazıma önce bir tespitim ile
                                              Kıbrıs Türk Öğretmenler Yar-
                                              dımlaşma Kooperatifi, Zirve
                                              Sigortanın düzenlemiş olduğu
                    HİÇBİRŞEY ESKİSİ GİBİ OLMA-
                     YACAK. 2020 Mart ayında
                                               arasındaki Zirve Ailem Ferdi
                     balayan covit 19 pandemisi
                                               Kaza kampanyasına göster-
                     tüm dünyayı değiştirdiği
                                               miş olduğu değerli katkıların-
                     gibi sektörümüzü de ciddi
                                               dan dolayı Zirve Sigorta yet-
                     olarak değiştirmiştir.
                                                kililerinden plaket almıştır.
       25            “Türk Lirası’ndaki her                Ne olduğunu
                    türlü değişim anında
                     bize yansıyor”
                     Kıbrıs Postası TV ve New Century
                     ortak yayını ile gerçekleşen Yrd.
                                                bilmediğim
                     Doç. Dr Şükrü Umarbeyli’nin
                                                bir umudum
                      sunduğu Ekofin programına bu
                                                var hala…
                      hafta KİÜ İktisadi, İdari ve Sos-
                      yal Bilimler Fakültesi Dekanı
                      Doç. Dr. Erdal Güryay konuk
                      oldu.         39 Emre Değirmencioğlu
       30             Kooperatif        43              “Sigorta


                     Limasol Türk


                     Bankası yeni nesil
                                                sektörünün
                      bankacılıkta
                                                 geleceğinde
                      adım atmanın
                                                 gençlerin
                      haklı gururunu
                                                 rolü”
                      yaşıyor
       31            Near East         60              Perfect For

                                               Alternative to
                                               Health Insurance
                     Hayat’tan Kıbrıs
                                               - Emergency
                     Türk Eczacılar
                                                Stability Health
                     Birliği üyeleri
                                                Insurance
                     ve ailelerine
                      sağlık
                                                 Residency
                      güvencesi!
                                                 Purposes
                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10