Page 8 - Sigorta_Finans_Sayı_28_09052021.indd
P. 8

KKTC’de
     Elektronik Poliçe

     uygulaması ne

     zaman başlıyor?
       Sigortacılık faaliyetleri esnasında oluşan giderlerin düşürülmesi, hem büro maliyetleri-
       nin düşürülmesi hem de kâğıt kullanımının çevreye ve cari açığa olumsuz etkisi nede-
       niyle, elektronik poliçe (e-poliçe) uygulamasına geçiş sektör paydaşları tarafından çok
                     olumlu karşılanmaktadır.
        KKTC Bankacılık sektörü, Covid-19 pandemisi sonrası finans sektörünün internetteki
       gururu oldu. İnternet bankacılığı çok hızlı gelişirken, sigortacılık biraz gölgede kaldı.
       Ancak, şimdi bir atak dikkati çekiyor. Bazı sigorta şirketleri yeni internet stratejilerini
       oluştururken, online poliçe satışının yanı sıra, müşterilerine hizmet vermeye internet
       üzerinden devam edecekler gibi duruyor. Amaç, hem maliyetleri aşağıya çekmek hem
                    de tüketiciye yakın olmak...


     Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri
     e-Sigorta Poliçesi uygulaması; emeklilik, ile sigorta ve emeklilik aracılarının hali
     sigorta ve reasürans şirketlerinin, sigorta hazırda kağıt ortamda düzenlemekte
     ve emeklilik aracılarının kâğıt ortamda oldukları sigorta poliçelerinin elektronik
     düzenledikleri Sigorta poliçelerine ait ortamda   düzenlenmesi,  muhatabına
     süreçlerin elektronik ortamda yürütüldüğü  talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt
     halidir. Bu süreçler Sigorta poliçesinin ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda
     düzenlenmesi,  muhatabı  olan  tarafa muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan
     iletilmesi, elektronik ortam üzerinde veren uygulama olarak tanımlandı.
     muhafaza ve ibraz edilmesi halleridir.
     e-Sigorta Poliçesi, kâğıt ortamda düzenlenen Sektörün önde  gelenlerine  KKTC
     Sigorta poliçesi ile aynı hukuki özelliklere  Sigortacılık Sektörü e-Sigorta Poliçesi
     sahip olduğundan yeni bir belge türü olarak uygulamasının ne durumda olduğunu
     kabul edilemez.              sorduk.

     19 Ekim 2019 tarihinde TC Resmi gazetesinde KKTC Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın
     509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Özdemir Kalkanlı  “elektronik fatura”
     yayımlandı, tebliğ kapsamında e-sigorta uygulamasının hazır olduğunu, tüm
     poliçesi uygulaması yürürlüğe girmiş oldu. program süreçlerinin tamamlandığını,
                          testlerinin yapıldığını ve bu ay içerisinde
     Bu düzenlemeyle sigorta sektörü dijitale devreye   alınmasının  planlandığını
     geçerek yılda 21 bin adet ağacın    belirtmiştir.  “Hiçbir olumsuzluk yoktur.
     kesilmesini de önledi. Kullanılan 1.5 Süreç ilerliyor.   Konuyla  ilgili olarak
     milyar adet A4 kağıttan da tasarruf hazırlanan tüzüğün Bakanlar Kuruluna
     edilmiş oldu. Tebliğde, e-sigorta poliçesi sunulup onayı alındıktan sonra süreç
      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13